Sendotza

Bataioa betetzen duen sakramentua da sendotza, sakramentuan jaso genuen Jainkoaren grazia sendotzen eta baieztatzen duelako. Izpiritu Santuak sendotzen du bataiatua.

Kristoren lekukoak izateko gai izanarazi gaituen eta kristau-heldutasunaren sakramentua da.