Sakramentuak

BATAIOA

ADISKIDETZEA

LEHEN JAUNARTZEA

SENDOTZA

EZKONTZA

GAIXOEN OLIADURA

«Sakramentuek gure artean elkarte eraginkorra eta sakona adierazten eta garatzen dute, bertan Kristo Salbatzailea aurkitzen dugulako, eta haren bidez, gure anai-arrebak fedean. Sakramentuak ez dira itxurak, ezta errituak ere; Sakramentuak Kristoren indarra dira, Sakramentuetan Jesukristo bera dago»

(Francisco Aita Santua)